Valour Inc. Geeft Corporate Updates over AUM, Netto-omzet en ander Corporate nieuws voor de maand eindigend op mei 2023

  • Voor de maand eindigend in mei '23 bedroeg Valour's totaal beheerd vermogen (AUM) C$ 178,9 miljoen, terwijl de netto-omzet steeg tot C$ 475,2 miljoen.

  • ValourDe waardering van de investering in SEBA Bank AG, een bank in gedeeltelijk eigendom, bedraagt C$ 37 miljoen op 31 maart 2023.

  • De heer Stan Bharti en Forbes & Manhattan, Inc. hebben hun aandelen in het bedrijf verkocht.

TORONTO, 21 juni 2023 /PRNewswire/ - Valour Inc. (het"Bedrijf" of "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), een technologiebedrijf en het eerste en enige beursgenoteerde bedrijf dat de kloof overbrugt tussen traditionele kapitaalmarkten, Web3 en gedecentraliseerde financiering, zijn verheugd om updates te delen over het beheerde vermogen, de nettoverkoop van haar Exchange Traded Products ("ETP's") en ander bedrijfsnieuws voor de maand eindigend in mei 2023.

Voor de maand eindigend in mei '23 bedroeg Valour's totaal beheerd vermogen (AUM) C$ 178,9 miljoen, terwijl de netto-omzet steeg tot C$ 475,2 miljoen. Deze cijfers wijzen op een gezonde belangstelling voor Valour's suite van exchange traded producten, en een gestage groei over de hele linie.

Ander nieuws: Valour's investeringswaardering in een bank in gedeeltelijk eigendom, SEBA Bank AG, staat op C$37 miljoen per 31 maart 2023.

"Ondanks het feit dat ons AUM sinds het begin van het jaar aanzienlijk is gestegen, heeft onze aandelenwaardering het minder goed gedaan dan de hele sector, omdat we ongeveer 13 miljoen aandelen hebben opgeschoond toen een agressieve verkoper onze markt trof", zegt Olivier Roussey Newton, CEO van Valour. "Maand na maand blijven we nieuwe klanten binnenhalen en we verwachten dat er op zeer korte termijn verschillende nieuwe producten zullen worden gelanceerd die Valour in staat zullen stellen om het vermogen gedurende de rest van het jaar te laten groeien."

Het bedrijf kondigt verder aan dat het heeft bevestigd dat de heer Stan Bharti en Forbes & Manhattan, Inc. al hun aandelen in het bedrijf van de hand hebben gedaan en geen enkel belang meer hebben in het bedrijf.

Aandelen voor schuldenregeling

De Vennootschap kondigt met genoegen aan dat de Vennootschap met verschillende functionarissen en adviseurs van de Vennootschap een schuldvereffeningsovereenkomst in de vorm van aandelen is aangegaan om een totaalbedrag van ongeveer C$ 674.837,78 aan opgebouwde vergoedingen verschuldigd aan deze functionarissen en adviseurs van de Vennootschap (gezamenlijk de"Schuld") te vereffenen door gewone aandelen van de Vennootschap uit te geven (de"Schuldaandelen") tegen een prijs van C$ 0,085 per Schuldaandeel voor een totaal van 7.939.268 Schuldaandelen (de"Schuldvereffening").

De Vennootschap is van mening dat de Schuldregeling haar balans zal versterken door haar schulden te verminderen en de belangen van haar functionarissen en adviseurs verder in lijn te brengen met de aandeelhouders van de Vennootschap. De schuldregeling is onder voorbehoud van aanvaarding door Cboe Canada. Voor de Schuldaandelen die worden uitgegeven in verband met de Schuldregeling geldt een wettelijke wachtperiode van vier maanden en één dag.

De uitgifte van de Schuldaandelen aan de functionarissen van de Vennootschap vormt een "transactie met verbonden partijen" zoals deze term wordt gedefinieerd in Multilateral Instrument 61-101: Protection of Minority Securityholders in Special Transactions ("MI 61-101"). De Vennootschap beroept zich op de vrijstellingen van de waarderings- en goedkeuringsvereisten voor minderheidsaandeelhouders van MI 61-101 die zijn opgenomen in secties 5.5(a) en 5.7(1)(a) van MI 61-101, aangezien noch de reële marktwaarde van de Schuldaandelen noch de schuld meer bedraagt dan 25% van de marktkapitalisatie van de Vennootschap.

Over Valour

Valour Inc.(NEO: DEFI)(GR: MB9)(OTC: DEFTF) is een technologiebedrijf en het eerste en enige beursgenoteerde bedrijf dat de kloof tussen traditionele kapitaalmarkten en financiën overbrugt. Opgericht in 2019, wordt Valour ondersteund door een geprezen en baanbrekend team met tientallen jaren ervaring in financiële markten en digitale activa. Valour's missie is om de toegang van beleggers tot toonaangevende Web3 en technologieën uit te breiden. Hierdoor kunnen beleggers toegang krijgen tot de toekomst van financiën via gereguleerde aandelenbeurzen met behulp van hun traditionele bankrekening en toegang.

Valour biedt volledig afgedekte ETP's voor digitale activa met lage tot geen beheerskosten, met productlijsten op Europese beurzen, banken en brokerplatforms. Valour Het bestaande productaanbod omvat Valour Uniswap(UNI), Cardano(ADA), Polkadot(DOT), Solana(SOL), Avalanche(AVAX), Cosmos(ATOM), Binance(BNB), Enjin(ENJ), Bitcoin Carbon Neutral(BTCN) en Valour Digital Asset Basket 10(VDAB10) ETP's met lage beheerkosten. Valour De vlaggenschipproducten zijn Bitcoin Zero en Ethereum Zero, de eerste volledig afgedekte, passieve beleggingsproducten met Bitcoin(BTC) en Ethereum(ETH) als onderliggende waarden die volledig vrij zijn van kosten.

Ga voor meer informatie, om u in te schrijven of om updates van het bedrijf en financiële informatie te ontvangen naar valour.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie:

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" in de zin van de toepasselijke Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de Schuldregeling; de ontwikkeling van ETP's; het regelgevingskader met betrekking tot de groei en invoering van gedecentraliseerde financiering; het nastreven van zakelijke kansen door Valour en haar dochterondernemingen; en de verdiensten of potentiële rendementen van dergelijke kansen. Toekomstgerichte informatie is onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties van de Vennootschap, al naargelang het geval, wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie. Dergelijke risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de acceptatie van Valour exchange traded products door beurzen; groei en ontwikkeling van DeFi en de cryptocurrency sector; regels en voorschriften met betrekking tot DeFi en cryptocurrency; algemene zakelijke, economische, concurrerende, politieke en sociale onzekerheden. Hoewel de onderneming heeft geprobeerd belangrijke factoren te identificeren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn opgenomen in toekomstgerichte informatie, kunnen er andere factoren zijn die ertoe leiden dat de resultaten niet zijn zoals verwacht, geschat of bedoeld. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke informatie accuraat zal blijken te zijn, aangezien werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden verwacht. Lezers dienen dan ook niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte informatie. De onderneming verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte informatie bij te werken, behalve in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving.

CBOE CANADA AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GESCHIKTHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DIT PERSBERICHT

BRON DeFi Technologies, Inc.

Vertrouwde beleggerstoegang
tot gedecentraliseerde financiering & Web 3
meer weten
Investeerders verbinden met innovatie.
meer weten
NEO:DEFI
$
0.100
TRade
-0.0050
(-4.76%)
FRA:RB9
0.066
TRade
0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.076
TRade
-0.0030
(-3.8%)
Gerelateerde artikelen
NEO:DEFI
$
0.100
Handel

-0.0050

(138%)

-0.0050
(-4.76%)
FRA:RB9
0.066
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.076
Handel

-0.0030

(138%)

-0.0030
(-3.8%)